موسیقی درمانی و فواید برای کودکان – قسمت دوم

salarseifi salarseifi
66 بازدید
موسیقی درمانی و فواید برای کودکان

موسیقی درمانی و فواید برای کودکان – قسمت دوم

موسیقی درمانی و فواید برای کودکان – قسمت دوم ، نمیتوان برای سیال یافتن جریان موسیقی مسیری پیدا کرد. یا هنگامیکه شما صدای موزیک را زیاد میکنید در خیلی از موارد درک شما بیشتر میشود.

این موضوع را میتوان اینگونه بررسی کرد که زمانیکه شما صدای موزیک را افزایش میدهید منبع اطلاعاتی موسیقی شما کاهش میابد.

در کشور انگیلیس یک رستوران به مهمانا خود میگوید زمانی که دارید غذایتان را صرف میکنید به موسیقی توجه کنید.

زیراکه این سبب میشود طعم غذا بهتر شود.

ساز جیمبی | ساز تمپو | سازکاخن ساز کالیمبا

تاثیر موسیقی بر رشد عاطفی و تعادل روحی کودکان

بررسی و تحقیقات گواهی این موضوع را دادند که گوش دادن به موسیقی شاد و بدون کلام سبب میشود تعادل روحی و عاطفی کودک دچار شود.

در ضمن باید گفت لذت بردن از موسیقی باعث افزایش روحیه و سرحال شدن کودک شده و توانایی های او را در مدت زمان کم افزایش میدهد.

محققان کشف کرده اند که شخصی که میخواهد به موسیقی گوش دهد باید موسیقی به نوعی باشد که شخص از آن لذت ببرد.

به این موضوع بهتر است موسیقی از نت هایی با نت مشخص و منظم استفاده شوند.

موسیقی درمانی برای کودکان. فواید موسیقی درمانی برای کودکان :

موسیقی درمانی در رفتار های کودک تاثیر گذار بوده و سبب ایجاد تجربیات موسیقی در ارتباطات کودک،

احساسات احتماعی کودک ، افزایش و هوش آنها میشود.

موسیقی درمانی سبب میشود کیفیت زندگی کودک بالا رود و در عرصه های مختلف موفق باشد.

تاثیر این روش درمانی زمانی مشخص میشود که کودک اجازه لذت از اجرای موسیقی را داشته باشد.

موسیقی در عین اینکه سبب میشود هیجان انسان را افزایش دهد سبب آرامش هم میشود.

موسیقی میتواند تحمل کودک را در برابر درد یا بیماری افزایش دهد یا در زمانی که استرس دارد از استرس او بکاهد.

موسیقی سبب مشوق شدن اجتماعی شدن کودک میشود.

موسیقی می تواند مشوق اجتماعی تر شدن کودکان شود و توانایی آنها را در نشان دادن نظرات و احساسات و نیز برقراری ارتباط با دیگران افزایش دهد

تاثیر موسیقی بر هر دو نیمکره مغز باعث می شود تا ارتباط این قسمت ها با یکدیگر تسهیل شده ، بهره لحظه ای هوشی بالا رود .

این هماهنگی همچنین برای درمان لکنت کلام بسیار مفید است.

ساز جیمبی | ساز تمپو | سازکاخن ساز کالیمبا

اثرات موسیقی بر درد و اضطراب واثرات روانی موسیقی:

در سال ۱۹۸۳ آقای wak تئوریی‏ را ارائه داد مبنی بر این که عدم تمرکز حواس بر روی درد می‏تواند درد را کاهش دهد و بعدها برای انجام این کار از موسیقی استفاده شد.

هر چند که موسیقی درمانی علم جدیدی است ولی تأثیر موسیقی بر روح و جسم انسان قرنها پیش شناخته شده است.

گسترش روز افزون بیماریهای تمدن که عمده آنها جنبه سایکولوژیک دارند سبب ظهور روشهای درمانی نوینی شده است که شاید ساختار آنها بکلی با درمان داروئی متفاوت باشد.

از این روشها می‏توان به موسیقی درمانی، یوگا درمانی، نیرو درمانی، هیپنوتیزم و … اشاره کرد،

به طور کلی در علم پزشکی به این روشها Alternative Medicine یا طب حاشیه گفته می‏شود و پیشینه استفاده از موسیقی درمانی به حدود ۲۵۰۰ سال قبل بر می‏گردد.

اثرات موسیقی بر درد و اضطراب واثرات روانی موسیقی:

یکی از آلات موسیقی که در این پروسه استفاده می‏شود آلت چنگ است.

موسیقی چنگ در شنونده ایجاد آرامشی فراگیر می‏کند که باعث کاهش درد، کاهش فشارخون و … می‏شود.

موسیقی نه تنها در افراد بزرگسال بلکه در بچه‏ ها و حتی در جنین هم اثرگذار است.

ابتکاری که در این زمینه صورت گرفته است شامل بررسی عکس ‏العملهای جنین در هنگام شنیدن آوای آهنگین از قبیل صدای آواز خواندن مادر و … می‏باشد.

با استفاده از تکنیکهای فیلمبرداری جنین در داخل رحم دیده شده است که در هنگام صحبت کردن یا آواز خواندن مادر یکسری حرکات خاص در جنین اتفاق می‏افتد که مبین این واقعیت است

که جنین به آن محرک صوتی پاسخ می‏دهد.

اگرچه این مطالعه به بررسی اثرات موسیقی در درد و اضطراب می‏پردازد،

اما جا دارد که به اثر موسیقی در بهبودی بسیاری از بیماریهای آناتومیکی حرکتی از قبیل اختلالات عضلانی اندامها و نارسائیهای مغزی مثل آفازی هم اشاره کرد.

فرد با شنیدن ریتم موسیقی، سعی می‏کند حرکات بدن خود را با آن هماهنگ نماید

ساز جیمبی | ساز تمپو | سازکاخن ساز کالیمبا

نتایج

در پژوهشی که در کالج پزشکی yale آمریکا انجام شد بیماران بالغی که تحت بیهوشی و عمل جراحی قرار می‏گرفتند بررسی شدند.

۴۸ نفر از این افراد در گروه مداخله قرار گرفتند و به مدت ۳۰دقیقه موزیکی را که خودشان انتخاب کرده بودند گوش دادند.

در گروه تحت موزیک درمانی سطح اضطراب به طور قابل ملاحظه‏ای کمتر از گروه کنترل بود

(۰۰۱/۰P=) اضطراب در گروه مداخله بعد از موزیک در مقایسه با قبل از موزیک ۱۶% کاهش یافته بود؛

ولی از نظر شاخصهای خونی ارتباط معنی‏داری یافت نشد.

در مطالعه دیگری اثرات موزیک بر اضطراب را در بیمارانی که در انتظار کاتتریزاسیون قلبی بودند مورد بررسی قرار دادند.

این مطالعه شبه experimental طراحی گردید.

که در آن یک Pretest و یک Post test از ۱۰۱ نفر انجام شد که ۶۳ نفر از آنها مرد و ۳۸ نفر زن بودند.

این افراد در دو گروه مداخله و کنترل قرار گرفتند و گروه مداخله به مدت۲۰ دقیقه به موزیک گوش دادند:

در گروه مداخله کاهش اضطراب به صورت معنی‏داری (۰۰۳/۰P=) مشاهده شد

ساز جیمبی | ساز تمپو | سازکاخن ساز کالیمبا

نتایج

در مقایسه با گروه کنترل نیز با (۰۰۴/۰P=) ارتباط معنی‏داری بین موسیقی و کاهش اضطراب یافت شد.

HR و BP در گروه مداخله کاهش یافته بود (در صورتی که در گروه کنترل هر دوی آنها افزایش داشتند)

مطالعات دیگری نیز در زمینه کاهش اضطراب ناشی از موسیقی در بیماریها و شرایط مختلف انجام شده است

که باز همگی تأییدکننده تأثیر بسزای موسیقی بر کاهش اضطراب هستند.

در یک مطالعه که در آمریکا انجام شد اثرات موزیک برکاهش اضطراب در۲۰ بیمار که منتظر انجام بیوپسی پستان بودند بررسی گردید.

این افراد به صورت یک در میان در گروه مداخله یا کنترل قرار گرفتند و هر فرد در گروه مداخله در اتاق انتظار اتاق عمل َ۲۰ دقیقه موزیک گوش داد.

و گروه کنترل نیز به صورت روتین به اتاق عمل فرستاده شدند.

در نتیجه این مداخله RR و HR و فشارخون بعد از مداخله در گروه مداخله کاهش عمده‎ای نسبت به گروه کنترل داشتند.

شبیه چنین مطالعه‏ای نیز در مردانی که منتظر رزکشن اورترال پروستات بودند انجام شد که نتایج جالبی در پی داشت.

موزیک درمانی همچنین بر کاهش اضطراب و درد ناشی از زایمان در زنان بسیار مؤثر بوده است و در تحقیقات انجام شده این مسأله به اثبات رسیده است.

تأثیر موزیک درمانی بر افرادی که ناتوانی یادگیری دارند نیز جالب بوده است.

در پژوهشی که در دانشکده پرستاری دانشگاه‎های انگلیس انجام شد

ساز جیمبی | ساز تمپو | سازکاخن ساز کالیمبا

اثرات موسیقی بر درد

طبق تحقیقات انجام شده موسیقی می‏تواند درد را کاهش دهد. در یک مطالعه،

خانمی ۵۶ ساله مبتلا به MS و درد شدید به صورت داوطلبانه تحت موزیک درمانی قرار گرفت.

در این موزیک کلماتی که بیمار را تشویق به بهبودی و داشتن اعتقاد به بهبودی می‏کرد،

گنجانده شد و بیمار در حالت استراحت ۳۰ دقیقه به آن گوش می‏کرد.(موسیقی درمانی و فواید برای کودکان)

بیمار بعد از شنیدن موسیقی اظهار می‏داشت که خواب راحتی داشته و دردش کمتر شده است.

اثرات موسیقی درمانی در کودکان مبتلا به سرطان نیز در بخش روانشناسی بیمارستان کودکان دانشگاه تورنتو کانادا مورد پژوهش قرار گرفت

آنها از این پژوهش نتیجه گرفتند که موسیقی درمانی موجب بهتر شدن احساسات کودکان و بهبود فعالیتهای روز مره آنان می‏شود.

این تأثیر در کودکان پیش دبستانی و بالغین وجود داشت اما در کودکان سنین مدرسه این تأثیر مشاهده نشد.

ساز جیمبی | ساز تمپو | سازکاخن ساز کالیمبا

اثرات موسیقی بر درد

محققان پیشنهاد کردند که مطالعات کاملتری به صورت RCT انجام شود.

در بخش انکولوژی بیمارستان مشترک چین و ژاپن نیز پژوهشی درمورد تأثیر موسیقی درمانی در درمان بیماران مبتلا به تومور انجام شد.

در ایران نیز تحقیقاتی در این زمینه انجام شده است

که یک نمونه آن به بررسی تأثیر موسیقی بر میزان دردهای مزمن بیماران مبتلا به سرطان بستری در بیمارستان سانترال تهران می‏پردازد

که توسط آقای علی یوسفی‏نژاد نوشته شده است،(موسیقی درمانی و فواید برای کودکان)

در این مقاله ۴۰ بیمار مبتلا به سرطان در سنین ۷۰-۱۸ سال قرار داشتند که به دو گروه الف و ب تقسیم شدند.

روند کار این بود که میزان درد در سه روز اول صبح و عصر تعیین گردید

و در سه روز دوم موسیقی برای گروه الف و در سه روز سوم موسیقی برای گروه ب پخش گردید،

آنگاه طی سه روز چهارم میزان درد تعیین گردیده و با میزان درد قبل از ارائه موسیقی مقایسه گردید.

یافته‏ها با آزمون تی و ویلکاکسون بررسی شدند، نتایج دال بر این بود که میزان درد و تعداد مسکن قبل و بعد از پخش موسیقی اختلاف معنی‏داری دارد. (۶۴۵/۱Z= و ۰۲۱/۲T=).

۱۲ مقاله بصورت Clinical Trial و ۸ مقاله به صورت مروری تألیف شده بودند.

ساز جیمبی | ساز تمپو | سازکاخن ساز کالیمبا

بحث

موسیقی درمانی پروسه‏ای است که نحوه عملکرد آن در تخفیف درد و اضطراب محل بحث و مطالعه است.

اگرچه توجیهاتی منطقی در این خصوص وجود دارد ولی تا بحال دلیلی قطعی برای آن ارائه نشد ه است. اما آنچه مسلم است

این است که موسیقی تأثیری مثبت در کاهش درد و اضطراب دارد که طبق تحقیقات انجام شده این اثر مثبت هم در بیماریهای سو ماتیک و هم سایکولوژیک مشاهده می‏شود.

اینکه چه ملودیهایی با چه ریتم و آهنگ خاصی استفاده شود،

امری سلیقه‏ای است و تاکنون در تمام مطالعات استاندارد مشخصی را بکار نگرفته‏اند،

اما عمدتاً از موسیقی‏های بی‏کلام استفاده شده است.

ساز جیمبی | ساز تمپو | سازکاخن ساز کالیمبا

بحث

نکته جالبی که طی برخی مطالعات مشخص شده این است

که موسیقی درمانی فعال (Active music therapy) یعنی اینکه خود فرد با یک آلت موسیقی آهنگی هر چند غیر اصولی و غیر حرفه‏ای بزند،

از دریافت غیرفعال موسیقی بصورت شنیداری اثر بهتری دارد همانطور که اشاره شد.

یکی از آلاتی که تقریباً در بسیاری از مطالعات استفاده شده آلت چنگ می‏باشد،

که تاکنون هیچ توجیه علمی خاصی برای این استفاده مطرح نشده است و منحصراً از طریق مشاهدات تجربی این نتیجه حاصل شده است.

ساز جیمبی | ساز تمپو | سازکاخن ساز کالیمبا

تئوریهائی که در مورد فیزیولوژی اثر موسیقی مطرح است شامل موارد زیر می‏باشد

– برخی روانپزشکان معتقدند که گوش دادن به موزیک باعث ترشح اندورفین‏ها در بدن می‏شود که این مولکولها باعث تسکین درد می‏شوند.

همچنین موزیک با انرژی‏زائی در بدن از طریق تأثیر بر نرونهای مغزی می‏تواند بر تعداد تنفس و ضربان قلب که خود نمودی فیزیولوژیک از آرامش یا استرس هستند اثر بگذارد.

– در سال ۱۹۸۳ ، دو محقق به نامهای Melzain و Wall در تئوری خود اعلام کردند

که احساس درد و پردازش آن یک روند پیچیده از ارسال و پردازش سیگنال‌هایی است که در طی یکسری نرون خاص به مغز می‏رسند. آنها این مسیر را تحت عنوان دروازه درد نامیدند

حال اگر این دروازه باز باشد، یک محرک دردآور می‏تواند باعث ایجاد احساس درد شود،

اما یکسری مکانیسمها وجود دارند که با این مسیر پردازش تداخل پیدا می‏کنند و در اصطلاح دروازه درد را به صورت کامل یا ناقص می‏بندند و موسیقی هم با این مکانیسم باعث ساپرشن درد می‏شود.

-موسیقی در طرف چپ مغز یعنی همانجایی که محل پردازش زبان است،

درک می‏شود. موزیک با اثر بر روی سیستم لیمبیک باعث تنظیم و اداره احساسات فردی می‏شود

ساز جیمبی | ساز تمپو | سازکاخن ساز کالیمبا

تئوریهائی که در مورد فیزیولوژی اثر موسیقی مطرح است شامل موارد زیر می‏باشد

به علاوه بعضی از مسائل فیزیولوژیک غیرارادی از قبیل یأس، احساس درد، فشارخون، را هم تنظیم می‏کند.

این تئوری که به نظر قانع کننده ‏تر است براساس Centry Fugal Control استوار است؛

یعنی تمرکزی که از CNS به یک امر خاص می‏شود سبب مهار اطلاعات رسیده از محرکهای دیگر و تشدید ایمپالسهای آن محرک مورد توجه می‏گردد.

افرادی که درد دارند اگر بر روی درد خود تمرکز کنند، گذر زمان را کمتر احساس میکنند و به نظر آنها زمان ایستاده است که این امر در تشدید درد آنها فوق ‏العاده مؤثر است.

موسیقی با جلب کردن حواس فرد به خود، و خود فرد نیز با تمرکز ارادی و عمدی روی موسیقی می‏تواند با توجه به مکانیسم ذکر شده سبب کاهش درد شود.

با توجه به مسائل ذکر شده، پیشرفت سریع موسیقی درمانی در دو دهه اخیر امری دور از ذهن نیست و توجه بیشتر به این شاخه طب حاشیه می‏تواند نتایج بسیار خوبی داشته باشد.

ساز جیمبی | ساز تمپو | سازکاخن ساز کالیمبا

راه هایی برای مقابله با استرس

استرس پاسخ طبیعی بدن ما نسبت به تغییرات محیط بوده و حالتی است که توان سازگاری با این تغییرات را در انسان ایجاد می‌کند.

چنانچه استرس از حالت عادی و طبیعی خود خارج گردد عوارض خطرناک و جبران ناپذیری را بر بدن ما، زندگی ما، روابط ما و آینده ما میگذارد.

امروزه به دلیل تعدد عوامل استرس‌زا و کاهش توان مقابله افراد با آنها نقش ویرانگر استرس بیشتر خودنمایی میکند.

از این رو آگاهی از روش‌های مؤثر برای مقابله با آن ضروری به نظر می رسد.

ساز جیمبی | ساز تمپو | سازکاخن ساز کالیمبا

راهبردهای مقابله با استرس

1- محیط فیزیکی خود را تنظیم کنید

نور، رنگ و سر و صدا عناصری هستند

که بر حواس ما اثر گذاشته و می‌توانند فشارآفرین بوده ، یا برعکس کاهنده‌ی استرس باشند.

2- خودتان را تشویق کنید.(موسیقی درمانی و فواید برای کودکان)

خیلی وقتها آدم‌ها تحت فشار قرار می‌گیرند چون خودشان را سرزنش می‌کنند، حتی زمانی که مقصر نیستند.

در چنین مواردی بزرگترین خطای فرد خودگویی‌های منفی است، چون استرس‌آفرین است.

3- افراد موفق را انتخاب کنید

روابط بین فردی محتاج سرمایه‌گذاری عاطفی فراوانی است.

افراد منفی‌باف، انتقادگر، یا منزوی، بر استرس وارده بر افراد دیگر می‌افزایند.

ساز جیمبی | ساز تمپو | سازکاخن ساز کالیمبا

راهبردهای مقابله با استرس

بر عکس افراد خوش‌بین که خودباوری بالاتری دارند، استرس زیادی در اطرافیان خود وارد نمی‌آورند.

4- به خودتان جایزه بدهید

جایزه و تشکر در قبال انجام کاری، یک بخش حیاتی مدیریت استرس است چون اندورفین یا اوپیوئیدهای درونزاد بدن را آزاد می‌سازد

منظور از جایزه هر چیزی است که برای فرد لذت بخش است و باعث لبخند زدن وی می‌شود.

یک توصیه اساسی این است که هر فردی دست‌کم یک کار لذت بخش را برای خودش در طول روز برنامه‌ریزی کند.

55- رسم و قاعده‌ای برای خود مقرر کنید.(موسیقی درمانی و فواید برای کودکان)

افراد پر مشغله استرس زیادی را تحمل می‌کنند چون سیستم،

الگو یا قاعده‌ی خاصی را برای زندگی روزمره خود تعیین نمی‌کنند؛

در حالی که داشتن رسوم یا عادت‌های خاص هم صرفه‌جویی در وقت است هم در شرایط افزایش استرس به فرد کمک می‌کند،

چرا که فرد احساس می‌کند علیرغم استرس فراوان یا پیش‌بینی ناپذیر، چیزی وجود دارد که در زندگی ثابت است.

ساز جیمبی | ساز تمپو | سازکاخن ساز کالیمبا

راهبردهای مقابله با استرس

6- به زندگی معنوی خود غنا ببخشید: داشتن یک اعتقاد مذهبی،

افق دید ما را وسیع می‌کند، به ما سعه‌ی صدر می‌دهد و در شرایط استرس‌های عمیق بسیار کمک کننده است

7- دفتر یادداشت روزانه داشته باشید.(موسیقی درمانی و فواید برای کودکان)

اینکه فردی همه روزه احساس‌های ناخوشایند خود را در یک دفتر روزانه یادداشت نماید.

به فرد کمک می‌کند تا هنجارهای منفی‌اش را بیرون ریخته یا به عبارتی از خود دور سازد.

8- از کمال‌گرایی روی برگردانید

اگر از آنهایی هستید که کارهایشان را به تأخیر می‌اندازند،

ساز جیمبی | ساز تمپو | سازکاخن ساز کالیمبا

راهبردهای مقابله با استرس

چون نمی‌دانند چگونه باید آنها را به عالیترین شکل ممکن انجام داد یا اگر از دسته افرادی هستید

که کار انجام شده را چندین و چند بار مرور و ویرایش می‌کنند،

تا اینکه بالاخره از مهلت مقرر می‌گذرند و کار تمام نمی‌شود، این توصیه شامل حالتان می‌شود. شاید بهترین راه مدیریت زمان باشد.

9- بچه شوید

یک راه خیلی خوب مقابله با استرس انجام کارهای بچه‌گانه است، امتحان کنید.

وقتی تحت فشار قرار می‌گیرید، یک مداد شمعی بردارید و نقاشی کنید،

یک فیلمی را که در کودکی دوست داشتید تماشا کنید.

10- از سرعت خود بکاهید

کسانی که کار را با آرامش بیشتر و به آهستگی انجام می‌دهند،

کمتر تحت فشار استرس قرار می‌گیرند.

ساز جیمبی | ساز تمپو | سازکاخن ساز کالیمبا

راهبردهای مقابله با استرس

11- همواره برای تغییر آماده باشید

شک و عدم اطمینان را به حداقل برسانید.

در شرایط بی‌تصمیمی، هر تصمیمی بهترین تصمیم است.

12- به تعطیلات بروید

تعطیل از ریشه عطل است یعنی خالی، بدون کار.

هر فردی باید اوقاتی را در زندگی‌اش داشته باشد که خالی از تمامی سرنخ‌ها و نشانه‌های روزمره‌گی باشد.

13- یک سرگرمی برای خودتان درست کنید

یعنی یک کاری که مزدی برایش نمی‌گیرید، آن کار را انجام می‌دهید چون از آن لذت می‌برید.

با موسیقی به آرامش می رسم.(موسیقی درمانی و فواید برای کودکان)

از روزی که انسان به آواز آهنگین یک پرنده گوش داد، نقش موسیقی و تأثیر قابل ملاحظه‎ ی آن به رسمیت شناخته شد.

ساز جیمبی | ساز تمپو | سازکاخن ساز کالیمبا

راهبردهای مقابله با استرس

برای لحظه ‎ای چشمانتان را ببندید و به ترانه ‎ی مورد علاقه ‎تان فکر کنید.

بگذارید صدای موسیقی در ذهنتان طنین ‎انداز شود.

آگاهانه به آن توجه کنید و احساس کنید که بدنتان چگونه نسبت به آن واکنش نشان می‎دهد.

بدون تردید، تحریک شنوایی ناشی از موسیقی، می‎تواند روی حالات جسمانی و احساسی ما تأثیر بگذارد.

موسیقی، از توانایی انگیزه ‎بخشی برخوردار است.(موسیقی درمانی و فواید برای کودکان)

قرن‎های متمادی از صدای موسیقی به شکل طبل و کوس و دهل برای پیش بردن جنگ‎ها و پیروز شدن در آن‎ها استفاده شده است.

اخیراً نیز در حوادث و مسابقات ورزشی، برای رسیدن به پیروزی، از موسیقی استفاده می‎شود.

اما موسیقی به همین اندازه می‎تواند آرام‎بخش و مسکن نیز باشد.

به یاد نواهای آهنگینی بیفتید که از آن‎ها برای خواباندن بچه‎ ها استفاده می‎شود.

ساز جیمبی | ساز تمپو | سازکاخن ساز کالیمبا

راهبردهای مقابله با استرس

از این رو می‎توان گفت که موسیقی، به روش‎های مختلف،

بر شرایط انسان تأثیر می‎گذارد و می‎تواند روی آرمیدگی نیز مؤثر واقع شود.

درست است که قرن‎هاست که از این امر مطلعیم، اما در روزگار ما و به شکل علمی، خاصیت التیام بخشی موسیقی به اثبات رسیده است.

در زمینه ‎ی موسیقی درمانی، دو مکتب فکری متفاوت وجود دارد.

در مکتب فکری اول، صدای آواز یا صدای ادوات موسیقی می‎توانند تأثیرات التیام بخش داشته باشند.

در این مکتب فکری، موسیقی درمانی کاربرد منظم و به قاعده ‎ی موسیقی به وسیله ‎ی موسیقی درمانگر،

برای ایجاد تغییرات احساسی یا ایجاد التیام جسمانی در بیمار است.

در مکتب دوم به تأثیرات آرامش بخش موسیقی اشاره می‎شود.

ساز جیمبی | ساز تمپو | سازکاخن ساز کالیمبا

راهبردهای مقابله با استرس

بدین مفهوم، موسیقی درمانی را می‎توان توانایی تجربه کردن حالتی تغییر یافته از انگیختگی جسمانی و روحی،

به کمک نواها، ضرب آهنگ‎ها و لحن‎های ناشی از ادوات موسیقی تعریف نمود.

امروزه، موسیقی درمانی روشی پرطرف‎دار برای رسیدن به آرامش و آرمیدگی است.

در جریان یک بررسی که در سال ۱۹۹۱ انجام شد، ۷۵ درصد کسانی که مورد پرسش قرار گرفتند،

گوش دادن به موسیقی را، اقدامی برای کاستن از استرس بیان کردند.

در حالی که موسیقی درمانی، روشی مناسب برای افزایش آرامش و آرمیدگی محسوب می‎شود،

از توانایی یک اقدام مقابله ‎ای نیز برخوردار است.(موسیقی درمانی و فواید برای کودکان)

گوش دادن به برخی از انواع موسیقی، به قدرت پذیرندگی ذهن می ‎افزاید.

از آن گذشته، این گونه بیان می‎شود که موسیقی، بر خلاقیت اشخاص می‎افزاید و تصورات ذهنی را تقویت می‎کند.

دسته بندی وبلاگ
اشتراک گذاری

نوشته های مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

283+ محصولات
+1000 سفارشات تکمیل شده
201+ کاربران
+1 مطالب وبلاگ

پرداخت آنلاین

عضویت در خبرنامه

با عضویت در خبرنامه از آخرین پیشنهادها و تخفیف های ما زودتر از بقیه با خبر شوید!

نمادهای ما

ساماندهی

نماد های ما

کسب و کار مجازی
تاچ موزیک
سبد خرید

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

ورود به سایت